click for alternate view


 Lydeksempler (mp3):

  Legoland Amokb
    Diverse roderi med en af de indbyggede melodier
     

Lego MusicTapper

Legodims der kan spille en melodi med akkompagnement, som man så kan spille en andenstemme til på de fire grønne tangenter. Tangenternes toner skifter i løbet af melodien, men er altid i harmoni. Melodien og andenstemmens lyde vælges ved at udskifte forskellige 'kegler, i to fatninger - en for akkomp. og en for melodistemmen. På keglerne viser et billede hvilken lyd det svarer til; det kan være både instrumenter og dyrelyde, bilhorn mm. MusicTapperen har fire indbyggede melodier + fire ekstra på den blå cartridge der sidder i en port på bagsiden. Den hvide knap skifter mellem melodier.

Circuit bends:

Alle de forskellige lyde er indbygget i chippen, og de forskellige kegler indeholder hver kun tre kontaktflader forbundet med to forskellig modstande. Hver lyd har en unik kombination af modstande som så aflæses af processoren. Følgeligt kan man ved hjælp af to potentiometre, et ohmmeter og nogle krokodillenæbs-ledninger kortlægge hvilken modstandskombination der svarer til hver kegle.

Voice Selectors. i stedet for at bruge keglerne har jeg forbundet to par potentiometre til de forbindelser der gik til kontakterne i bunden af fatningerne for hhv. melodi og andenstemme. Potentiometrene er kombineret med faste modstande i serie og parallel (offset og scaling), så de hver har en range der svarer til at samtlige mulige lyde kan vælges og hele potentiometerets omdrejning udnyttes. I nogle positioner kan potentiometrenes værdi ligge et udefineret sted mellem to lydes værdier, hvilket medfører at processoren 'bliver forvirret' og skifter uberegneligt mellem lydene mens man spiller.

Melodi on/off switch. Kobler lyden fra melodien fra, så man kun hører det man spiller på tangenterne.

Pitch/speed potentiometer. Ændrer clockhastigheden for processoren, og styrer derved tonehøjden og den hastighed som melodien spilles med. Placeret hvor fatningen til andenstemmen var. [extra nørde-info: potentiometeret er faktisk et dobbelt potentiometer, hvor det andet potentiometer, passende offset og scalet, fungerer som variabel modstand i serie med pitchbend depth potentiometeret, fordi minimumsmodstanden for at undgå crash når man bruger pitchbendknappen varierer med den aktuelle indstilling af pitch/speed.]

Pitchbend og Pitchbend Depth. Den blå trykknap sænker tonehøjde og tempo når den holdes nede. Dybden af pitchbendet indstilles med potentiometeret.