Den poetiske blender

et lyddigt

Alle ordene
transformeres
massakreres
atomiseres
desorganiserers
omstruktureres
metaboliseres
fragmenteres
i den poetiske blender

Den poetiske blender (0.8MB)