GhostTrain

 Lydeksempler (mp3):

  "glitching rhythms"
  "heavily glitching rhythms"
  "glitching rhythms with tones ending in breakdown"

 

Extended Learning Centre

Et "Sing and Play" keyboard af mærket Early Learning Centre. Er duofonisk og har otte instrumentlyde og otte rytmer plus fire trommeknapper, som med en knap kan skiftes mellem at spille trommelyde og at starte fire såkaldte rap-rytmer. Keyboardet har "Melody Guide" der er en lær-at-spille funktion med 19 melodier, hvor lysdioder under de hvide tangenter viser den næste tone der skal spilles. Melodierne kan også spilles som "one key play" eller som demomelodier. Optage-afspille funktion. Knapper for at øge og mindske tempo og volumen. Stik på bagsiden til mikrofon.

Circuit bends:

Pitch/tempo potentiometer: Styrer tempo og tonehøjde. Især med orgel og violin lydene er ELC i stand til at levere nogle fyldige basklange, der når de bringes endnu dybere ned overlejres med flere og flere skarpe overtoner til en dyb og beskidt digitaltklingende støjflade. Med mandolinlyden kan man få en techoagtig to-tone-arpeggiatoreffekt.

Da det er processorens clockhastighed man påvirker, medfører det at keyboardets scanrate også sænkes og keyboardet derfor reagerer langsommere, jo mere nedad man regulerer pitch/tempo.

LFO: En indbygget "555" LFO, som vha. en LED/LDR "DIY Vactrol" påvirker pitch og tempo. LFOen producerer en firkantbølge så modulationen er mere et trille end en vibrato. Potentiometre til at styre henholdsvis LFO hastighed og modulationsdybde. On/off switchen gør det muligt at skifte brat mellem modulation og umoduleret lyd.

Power throttle: Et potentiometer der begrænser strømforsyningen til kredsløbet. Når spændingen bevæger sig ned under en vis grænsebliver processoren stabil og resultatet bliver glitchende rytmer, loopende melodistumper, hyletoner og hvid støj. Effekten kan varieres i intensitet over en snævert område, før keyboardet crasher helt og skal genstartes. Hvor præcis i potentiometerets arbejdsområde effekten sker afhænger af mange faktorer: især pitch/tempo indstillingen (virker ikke ved lav/langsom), men også rytme/ikke rytme, hvor mange tangenter man holder nede ad gangen og batteriernes tilstand.

Indstillinger der er så følsomme er svære at bruge live, og derfor er der en on/off knap, der gør det muligt at indstille et "sikkert" glitchpunkt på forhånd og så skifte mellem glitch og normal lyd. Om det virker afhænger dog af om de øvrige indstillinger stadig er nogenlunde som da glitchpunktet blev sat; så det er stadig en temmelig uberegnelig effekt at arbejde med.