click for alternate view

Klik på billedet for at skifte mellem at se højre og venstre side

 Lydeksempler (mp3):

  Jedi Stun Gun Demo
     
     

Jedi Stun Gun

Bygget af de brugbare dele af et knækket lyssværd jeg fandt i en skraldespand uden for et indkøbscenter. I sværdets 'stråle' var der et langt smalt print med blå lysdioder, der var knækket i adskillige stykker, og plasticrøret uden om var bøjet. Reparation var ikke mulig så genhusning var oplagt, og jeg havde nogle små projektæsker liggende, der lige netop kunne rumme det nødvendige.

Kredsløbet har to lyde: en "lyssværd"- lyd og en "crash"-lyd. Når man trykkede på den eneste knap på sværdet, triggedes crash-lyden én gang og derefter fortsatte lyssværdlyden indtil man slap knappen igen. Idet man slap knappen triggedes crash-lyden igen. Så længe man holdt knappen inde kunne en tilt-sensor trigge crash-lyden flere gange, når sværdet blev svunget hårdt nok eller ramte noget.

Jedi Stun Gun er designet til at kunne betjenes med enten højre eller venstre hånd alene.

Circuit bends:

Pitch potentiometer. I den allerlaveste ende af skalaen er clockraten så langsom at legetøjslydene ikke afspilles, og man kun får støj/distortionlyd når man berører body contacts. Når man drejer videre går lyden fra lav growlen, stiger til den originale lyssværdlyd og ender med en høj vibrato i den maximale position.

Pitch bend body contacts. Når man berører de to body contacts med en finger pitchbendes lyden opad, og der kommer samtidigt distortion/støj. Effekten er mere markant jo lavere tonehøjden er. Rører man kun den ene body contact kan man få distortion/støj uden pitchbend.

Momentary On button. Fungerer som den originale knap på sværdet, beskrevet ovenfor.

On/Off switch. Omskifterkontakt med samme funktion som Mometary On trykknappen.

Crash Sound Momentary Button. Trigger crash-lyden såfremt enten switch eller momentary On er aktiveret.

Tilt trigger enable switch. Kobler tilt-sensoren til så crashlyden kan trigges ved at ryste eller slå til boxen.

Bright Blue LEDs. Lyser når der er lyd, tændes og slukkes en ad gangen, og flimrer ildevarslende når body contacts berøres.

Output Jack. Line level 1/4'' jack output.