GhostTrain

 Lydeksempler (mp3):

  "LDR-pitchmodulation"
  "LFO multitrigger"

 

ShoolBuzz

Ideen bag denne variation af dette klassiske circuit bending instrument er, at kunne spille forskellige former for simple automatiske rytmiske mønstre, og man oven på dette skal have en performancevenlig måde at modulere klangen.

Til det første formål er det udstyret med to uafhængige LFO'er til multi-triggering af bus- og dyrelydene. Hver LFO kan routes til en eller begge grupper af lyde, og dertil kan man vælge, hvilken fase af LFO'ens firkantbølge der trigger lydene.

Pitch/speed modulation er implemeteret med fotomodstande så man kan spille på dem både ved at skygge for lys med hænderne eller ved hjælp af lyskilder.

Circuit bends:

Pitch/speed potentiometre: styrer tonehøjde og tempo (cpu clock speed), ét for bus-lydene og ét for dyrelydene.

LDR pitchbend:
to LDR der ændrer pitch/speed, afhængigt af lysmængden der rammer dem, ét for hver gruppe af lyde, og hvert udstyret med en on/off kontakt.

LFO'er: To uafhængige firkantbølgeoscillatorer bygget med en CD40106 hex Schmitt trigger IC. For hver LFO kan den positive fase af firkantbølgen direkte trigge en lyd; den negative fase sendes gennem en extra inverter i ICen og kan derefter også trigge en lyd. En rød og en grøn lysdiode angiver de to faser af firkantbølgen. På den måde kan en LFO trigge en lyd på enten den 'grønne' eller 'røde' fase.

Trigger routing kontakter: for hver gruppe af lyde kan man med den sorte kontakt vælge hvilken LFO der skal trigge den valgte lyd, og med den hvide kontakt vælge hvilken fase af LFOens firkantbølge der skal trigge - rød eller grøn. Når den hvide kontakt står i midterpositionen er multitrigger slået fra.

Sound select drejekontakter: vælger hvilken lyd der skal trigges. Gul til bus-lyde, rød til dyrelyde.

Output select: trepositions skydekontakt der skifter mellem højttaler, intet output og line out.