GhostTrain

 Lydeksempler (mp3):

  "knitter og dyr"
  "dyr"

 

Ghost Train

En variation over det klassiske dyretogs. Denne udgave kan spille tre lyde samtidigt (en toglyd og to dyrelyde, en fra hver sin gruppe af fire dyr). En anden udgave af legetøjet har simplere elektronik og kan kun spille én lyd ad gangen.

Lydene gentages når knappen holdes nede. En igangværende lyd kan ikke afbrydes.

bends:

Pitch/speed kontrol: Hver gruppe af lyde (4 toglyde og 2 x 4 dyrelyde) har fået et pitch/tempo potentiometer.

Bodycontacts: Hver gruppe lyde har to bodycontacts der giver et trykfølsomt pitchbend nedad. Ved at røre begge knapper får man kraftigere pitchbend end, hvis man kun rører en af kontakterne.

Autorepeat: Toglydsgruppen er udstyret med en autorepeat funktion, der svarer til at holde en af knapperne inde konstant. Autorepeatfunktionen har en til/fra vippe kontakt og en drejeomskifter med fire indstillinger, der vælger hvilken toglyd der skal holdes.

Knitter: Toglydene er udstyret med et circuitbend som kan ændre lydene drastisk til en elektrisk knitren. Udstyret med en til/fra kontakt og et potentiometer til at regulere effektens styrke.

Effekten er afhængig af afspilningshastigheden for toglydene, og virker ikke når lydene er meget hurtige. (bendet er basert på en kondensator, så dette er sikkert betinget af at kondensatorens opladningstid skal være kortere end lydens afspilningstid)