Stumbleman

 Lydeksempler (mp3):

 

Stumbleman

En Sanyo 'walkman' der med med circuitbending er blevet til en brutal og effektiv musikdestruktionsmaskine. Designet med breakoutboxen placeret så bagsiden af walkmanen vender op, skyldes at jeg oprindeligt havde tænkt, at der skulle være hul i bagbeklædningen så jeg med fingrene kunne bremse motoren og røre ved kredsløbet, men den ide endte jeg med ikke at bruge. Men den omvendte placering er faktisk god alligevel, for det gør det nemmere at betjene transportknapperne mens man holder maskinen i venstre hånd, og bruger højre hånd til at arbejde med bends-knapperne.

Circuit bends:

Speed potentiometer: Regulerer båndmotorens hastighed trinløst fra meget langsomt til ca. dobbelt den normale hastighed.

Wobble speed switch: Wobble er cyklisk modulation af båndmotorens hastighed. Fire kondensator med forskellig kapacitet, som hver giver en forskellig wobblehastighed, kan switches ind i det kredsløb der styrer båndmotorens hastighed. Første position på drejekontakten er "wobble off".

Wobble Depth potentiometer: Regulerer hvor kraftig wobbleeffekten skal være. Den effektive wobbleeffekt er også afhængig af båndhastigheden (størst ved laveste hastighed, minimal ved højeste)

Boost: On/off switch der indkobler boost /overdrive af forstærkerdelen af båndoptageren. Kraftig forøgelse at output volumen.

Destruction/noise (on/off switch + 8 pos. drejekontakt): Tilføjer forvrængning og forskellige brumme- eller knitrelyde. Effekten er afhængig af om boost er aktiv eller ej. Med boost aktiveret er resultat mestendels extreme støjtoner, uden boost vil det give støj/forvrængning. Effekten, især uden boost, er også afhængig af hvor meget der er skruet op for output volumen.

Resultatet er også forskelligt alt efter om boost aktiveres før eller efter destruction/noise, og i hvilken rækkefølge der skiftes mellem de forskellige toner og boost. I nogle kombinationer er effekten konstant, i andre fader den ud efter en tid. (sandsynligvis er disse mere uberegnelige forskelle en følge af, hvor meget de forskellige kondensatorer bendet består af er op- eller afladet når de kobles ind og ud).